Càtedra Brossa

L’Escenari Joan Brossa, com a espai irradiant de l’Univers escènic de l’artista, treballa a partir d’aquesta nova temporada amb cinc branques conceptuals: Difusió, Divulgació, Investigació, Pensament i Creació. La primera, Difusió, segueix la línia històrica de la programació escènica estable dins del marc teatral de la ciutat de Barcelona. Les altres branques, Divulgació, Investigació, Pensament i Creació, sota el paraigües de la nova CÀTEDRA BROSSA, penetren en els mons acadèmics i artístics tot incentivant l’aproximació i comprensió dels nous llenguatges, que, per ser avantguarda, tenen necessitat d’un acompanyament tant per la divulgació del fet creatiu, com per la seva comprensió per part del receptor.

Totes elles, configuren el conjunt de les activitats de l’Escenari Joan Brossa amb una intencionalitat holística (el resultat és més gran que la suma de les parts), per irradiar l’univers de contemporaneïtat tot plasmant l’esperit de Joan Brossa.

DIFUSIÓ

Programació ESTABLE: A la temporada 17-18 vam posar el focus en la SOCIALITZACIÓ dels INTERGÈNERES ESCENICS. Ara aquesta temporada 2018-2019 volem fer un pas més cap als objectius artístics que ens hem marcat a l’horitzó de l’any 2021.

DIVULGACIÓ

Aprofundim en les lectures dramatitzades iniciades la temporada passada. Així com el primer ha estat l’epicentre en la tria d’obres generalistes més fàcils per empatia del públic i dels mateixos creadors encarregats de la investigació, l’epicentre de les lectures d’aquest any Brossa seran les obres ocultes o poc divulgades dins l’imaginari dels amants de l’autor. En aquest any de centenari volem posar llum a la vigència dels seus escrits escènics de radicalitat i avantguarda en les arts escèniques.

INVESTIGACIÓ

Residències Brossianes, la seva inserció en l’àmbit professional de graduats de l’Institut del Teatre i la seva positiva confrontació final amb el públic, ens indica la necessària continuïtat d’aquestes línies empreses des de l’Escenari Joan Brossa. Volem enfortir la proposta i per això la residència guanyadora d’aquest any formarà part de la programació estable de la sala Palau i Fabra durant el març d’aquest 2019.

PENSAMENT

Dins la línia  de pensament, iniciem una nova etapa de la publicació POST-TEATRE. Serà una revista de reflexió i assaig trimestral que abraçarà l’anàlisi i l’estudi des de la temàtica escènica de Joan Brossa fins a les escenes híbrides i accions performatives.

CREACIÓ

AIXÒ> és un programa de residències performatives en el qual cinc artistes visuals que treballen des del cos i l’acció reben l’encàrrec de producció d’un projecte performatiu tot partint d’una referència de l’univers Brossià. AIXÒ> començarà amb un seminari públic entorn de la relació de Joan Brossa amb l’àmbit de les arts visuals i la performance. A aquest seminari públic hi assistiran els participants del programa i els hi servirà d’introducció general a l’univers Brossià i d’inspiració particular per la seva producció. Per a aquest cicle l’Escenari Joan Brossa compta amb el  Museu d’Art Contemporani de Barcelona  (MACBA) com a entitat col·laboradora.

I  tot això ho farem sense artifici, amb la fortalesa de mostrar les vulnerabilitats que com a societat ens ha tocat viure. Brossa mai es va amagar de res, com ell mateix deia: “sempre vaig despullat; passa que duc/ la roba damunt. Faig el que dec, oi?” Per això l’Escenari Joan Brossa es vol despullar de les aparences i mostrar la radicalitat del seu discurs:

 

“La gent no s’adona del poder que té:

Amb una vaga general d’una setmana

N’hi hauria prou per a ensorrar l’economia

Paralitzar l’estat i demostrar que

Les lleis que imposen no són necessàries.”

Joan Brossa